diumenge, 4 de març de 2012

Últims avanços cientifics al camp electromagnètic. (mar ochando)

Durant aquestes setmanes de recerca d’informació he trobat molts articles interessants que están intimament relacionats amb els temes que hem tractat a classe. M’agradaria fer-vos arribar totes les curiositats que m’han sorpres, així com llegir les vostres aportacions al bloc i augmentar el meu camp d’aprenentatge.
He intentat tractar els temes el mes fácil i proper a vosaltres que he pogut, he simplificat la información que hem resultava de difícil comprenssió i la he complementat amb tot allò que hem aprés a classe. No vuic que vos ensopiu amb les meves aportacions, la meva intenció es ben lluny de fer-vos arribar informació que no pugam antendre, així que vos convide a tots a llegir aquestes curiositats que he trobat a la xarxa.
En primer lloc parlaré dels motor i els generadors:
Com tots sabem a casa nostra podem trovar un fum de motors electrics, com ara ventiladors, secadores, maquinetes d’afaitar… practicament tots els motors que trobem a casa convertixen l’electricitat en camps  magnetics, els quals al mateix tems originen un moviment rotatori útil.
Els motors elèctrics més simples convinen un imant amb un electroimant, la corrent circula a través del fil conductor i els pols de l’electroimant es situen de forma que cadascú es atret cap al pol contrari de l’imant. Obtenim com a resultat que el circuit comença a girar quan els pols del mateix signe es repelen, fent que cada pol de l’electroimant en rotació es trobe atret per el próxim pol de l’imant així el circuit continua girant. Aquest cas és el més simple, normalment un motor conté molts imants o diversos electroimants, la variada combinació entre els elements del motor fa que aquest gire a una velocitat constant. El principi bàsic que observem és el que també hem vist a classe: l’electricitat es transforma en camps magnètics. Com sabem això es produeix perquè tota càrrega en moviment genera un camp magnètic al seu voltant.
El cas dels generador és el contrari que el dels motors elèctircs, ja que ara es transforma el moviment giratori en energía eléctrica, per a fer-ho aprofitem fonts com ara el flux de l’aigua, el vapor, el vent… El generador va ser utilitzat per primera vegada per Thomas Edison
Amb aquesta animació podreu comprendre molt be com funciona el generador aixi com el del motor elèctric (alternador)

En segon lloc m’agradaria fer un ràpid recorregunt per alguns dels avanços científics que més m’han cridat l’atenció.
Sense cap dubte l’aplicació més important dels camps magnètics a sigut en el sector de les telecomunicacions.
La relació entre camp magnètic i elèctric es propaga per l’espai, el seu moviment es conegut com ona electromagnètica (la velocitat és igual a la de la llum). Els estudits que s’han realitzat ha permés reconeixer i classificar totes les formes conegudes de camp electromagnètic en funció de la seua longitud d’ona, es el que coneguem com espectre electromagnètic.

 En el cas de les telecomunicacions el espectre electormagnètic emprat ha variat al llarg dels segles gràcies als avanços de la ciència; hem passat de comunicar-nos amb telègrafs a fer-ho amb telefonía amb fils, que utilitza les radiofrecuències i més tard amb els telèfons móvils que es troben en la banda de les microones. Ara les investigacions es centren en la instalació de xarxes de repetidors i radioenllaços, tanmateix es tracta de establir una comunicació ràpida, amb la fibra óptica és fàcil d’aconseguir.
En quant a l’astronomia, que com veig és tracta d’un tema del qual ja han parlat els meus companys i no voldria ampliar molt la informació crec que és important destacar que s’estan construint telescopis amb capacitat cada volta major per a la reproducció d’imatges a partir de senyals electromagnèticques fora de la banda visible de l’espectre. Així podem coneixer , analitzat l’espectre visible, la composició de les estreles.
Per últim m’agradaria remarcar que als àmbits més innovadors la investigació es centra en utilitzar o be camps magnètics molt dèbils o bé camps magnètics molt elevats.
El  primer cas (amb el qual s’han aconsseguit induccions magnetiques de 10-11 T) Amb aquesta sensibilitat es permet mesurar l’activitat magnètica del cos humà, obrint noves portes al desenvolupament de tècniques de diagnòstic alternatives als electrocardiogramas i electroencefalogrames, aquestes reben el nom de magnetocardiogrames o magnetoencefalogrames.
Amb el cas dels camps magnètics molt elevats també s’apliquen a la medicina i permtene diagnosticar malalties a través de la tencica coneguda com resonancia magnètica nuclear, amb la qual s’aconsegueixen imatges perfectament nítides dels teixits si es sotmet al malalt a camps magnètics per damunt dels 4 T. Altres aplicacions son els acceleradors de partícules, en els quals les partícules carregades son accelerades per la força de Lorentz al llarg de tot el túnel. També en aquest cas s’utilitzen bobines superconductores, que poden arribar a velocitats pròximes a la de la llum.
MAR OCHANDO IBERNÓN

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada